Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Dialogisk praktik fordrar dialogisk utvärdering och ledning

   

 

I vår evidensbaserade era är vår praktik baserad på rekommendationer utifrån randomiserade studier. Utvärderingar är gjorda av de som står utanför systemet, utanför själva praktiken, vilket gör det svårt för det praktiserande sammanhanget att lära utifrån sina egna erfarnheter. Men god praktik lärs ut genom egna misstag och framgångar. Det är nödvändigt att höra rösterna från alla inblandade.

 

I detta endagars seminarium kommer vi att:

 

Jaakko Seikkula Ph D, professor i psykoterapi vid Universitetet i Jyväskylä, klinisk psykolog och familjeterapeut. Välkänd över stora delar av världen inom det familjeterapeutiska fältet för sitt arbete med dialogiska möten.

Tom Erik Arnkil Ph D, forskningsprofessor på Institutet för Hälsa och Välfärd i Helsingfors. Docent i socialpolitik och socialt arbete vid Helsingfors Universitet.

 

Dagen kommer att i huvudsak hållas på svenska. En del engelska kan förekomma.

 

.ppt Presentation Jaakko Seikkula

.ppt Presentation Tom Erik Arnkil

 

 

 

Copyright © FFST 2022-10-02