Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Internetlänkar

Svenska föreningen för familjeterapi

Mareld - systemiskt nätverk

Family-lab

 

Academia.edu

American Family Therapy Academy

Association for Family Therapy and Systemic Practice (UK)

Association of Marriage and Family Therapy Regulatory Boards

Blue print forskning

Danmarks familjeterapiförening

European brief therapy association

European family therapy association - EFTA

Family Process

IFSW - International Federation of Social Workers

IFTA - International Family Therapy Association

Mad in America

Narrative practices - Pratiques Narratives

Norges familjeterapiförening/Norsk forening for familjeterapi

The international Center for Clinical Exellence (ICCE)

The Network Place

The Taos institute

Towards An Echology Of Mind - Presentation av Bateson, Laing, Maturana m. fl.

 

Interna länkar

.pdf (0,2mb) Björn Holmberg: Samforskning, litteraturlista

.pdf (2,9mb) Petter Næsje och Morten Hammer: Översikt över systemteoretiska inriktningar

.pdf (7,5mb) Tor-Johan Ekeland: Evidens i det nyliberale samfunn
 

Copyright © FFST 2011-01-23