Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Bli medlem!

Som medlem i Föreningen För Systemorienterad Terapi i Stockholm, FFST, blir du automatiskt medlem i Svenska Föreningen för Familjeterapi, sfft, som i sin tur är medlem i internationella organisationer (se sfft:s hemsida).

 

Fyra gånger per år får du sfft:s medlemstidning Svensk familjeterapi, som numera ligger digitalt på nätet. Du har möjlighet att prenumerera på den nordiska tidskriften Fokus på familien till 10 % reducerat pris.

 

Du kommer in billigare på föreningens arrangemang, t. ex. systemcaféer och programkvällar, och du stöder arbetet med att värna om det systemiska tänkandet och praktiken.

 

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 375:- kr på pg 61 83 17-2. Skriv ”ny medlem”, namn, adress och e-postadress.
Är du studerande på någon familjeterapiutbildning kostar medlemskapet 200:- kr.

Du som är pensionär betalar 275:- kr.

 

Välkommen i föreningen!

 

 

 

 

Copyright © FFST 2013-02-16