Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna till FFST:s systemcaféer och
andra arrangemang!

Programkvällarna äger rum på Magelungen, Bondegatan 35.

Entré 100 kr för medlem, 150 kr för övriga.

Minglet börjar kl 18:30 med smörgås, vin, kaffe (ingår i entréavgift).

Själva programmet 19:00–21:00. Alltid på torsdagskvällar.
 

OBS! Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00 dagen för aktuellt systemcafé.

Våra lokaler klarar maximalt 50 personer. Eftersläpp i mån av plats från kl 18:50.

 

 

Torsdag 3 december 2020 bjuder vi in till
           digitalt systemcafé. inställt!

Tyvärr måste vi meddela att systemcafét är inställt i sista minuten. Återkommer med nytt datum!
Vår inbjudna gäst är Joana Ekeström, tidigare socialsekreterare inom socialtjänsten och numera verksam som jour- och familjehemskonsulent och behandlare på Victoria Behandlingscenter.
 

Joana deltar i ett samtal på temat: ”När ursprungsfamiljen inte är tillgänglig av olika skäl för unga som är placerade – reflektioner kring behov av stöd”.

Victoria Behandlingscenter får uppdrag från socialtjänsten i form av placeringar antingen i jour-/familjehem eller öppenvårdsinsatser, alternativt en kombination av båda. Öppenvården innebär mindre insatser som t.ex. serier av familjesamtal eller enskilda samtal,  alternativt omfattande familjebehandlingsprogram eller kontaktmanna-/ kontaktfamiljsuppdrag”.

 

Datum och tid: torsdag 3 december kl 19:00–21:00

Anmälan görs till Lisa Koser, ordforande@ffst.se

Digital medverkan: Inloggningsuppgifter skickas ut i samband med anmälan

Kostnadsfritt

Vi ser fram emot att träffa er och intervju spelas också in och läggs ut i våra sociala medier.

 

Hälsar

Styrelsen i Ffst

Lisa, Hasan, Kari, Mette, Elena, Caroline, Giusi, Alessandra, Sun, Jörgen och Susan

 

Vi vill passa på att flagga för Vårens höjdare, Paolo Bertrando från Milano som kommer 7 maj 2021.
 

 

Vi domineras av coronavirusets spridning och de skyddsåtgärder vi måste ta.

Det har inneburit att vi måste ställa in och skjuta upp våra planerade systemcaféer, vi hoppas kunna återkomma med nya datum så snart det går.

Uppskjutna program pga Corona-19 var...

Höstens Höjdare, fredag den 16 oktober!Familjeterapi i evidensens tid Återkommer!

Rolf Sundet tar med fd kollegan Egil Øritsland från Norge för att presentera en kombination av forskning och praktik.
    Rolf Sundet är professor vid Universitetet Sørøst-Norge och har tidigare haft ett mångårigt samarbete med Egil Øritsland.
    Egil är idag verksam i ett kommunalt familjecenter/team i Norge. Rolf och Egil representerar akademin och praktiken och har tidigare deltagit till exempel på den Nordiska familjeterapikongressen i Åbo. Rolf är bland annat expert på området utvärdering, till exempel feedbackmodeller.
 

Den 16 april Katarina Fagerström
som är verksam i Finland Återkommer!

Katarina kommer att tala på temat Strukturer för familjeterapeutiskt kunnande inom barnskyddsarbete i Finland. Katarina driver ett mycket intressant utvecklingsarbete och säger själv:

     ”Inom den systemiska verksamhetsmodellen bidrar familjeterapeuter med systemiskt kunnande i barnskyddsarbete runtom i hela Finland. Man vill bli av med socialt arbete som byråkratiskt skrivbordsarbete till mera barncentrerat arbete och en satsning på förbättrade relationerna till familjerna. Kommunerna Korsnäs och Närpes i svenskspråkiga Österbotten har som ledtråd för arbete 4 T:n = Trygghet, Tydlighet, Transparens och Tillit”.

 

Den 7 maj: Lena Bergstedt och Emmelie Lund
Genomförs 17 september i stället!

De är barnombud från verksamheten Unga Station. Lena och Emmelie kommer att dela med sig av arbetet och metoderna på Ung Station. Ung Station är en mötesplats för barn, unga och familjer men alltid på barnens villkor och finns på flera ställen i Stockholm (Järva, Vårberg och Söder). Ung Station tillhör Stadsmissionen.

 

After work vårterminen 2020 Inställt tills vidare

Vi ses på Rival vid Mariatorget.
Start från 17:00 och minst två från styrelsen kommer att finnas på plats. Kvällen är öppna både för medlemmar såväl som icke-medlemmar så varmt välkommen att titta förbi, ta en kaffe, ett glas vin, något litet tilltugg eller vad som passar dig.

 

 

 

 

 

 

Copyright © FFST 2020-12-02