Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Kontakta oss!

ordforande@ffst.se

 

 


Ordförande: Lisa Koser

 


Kassör: Kari Kamsvåg Magnusson

Sekreterare: Sun Kratz-Frisk


Ledamot: Mette Åkerhielm

  


Ledamot: Susan Hanshoff


Ledamot: Giusi De Santi

Ledamot: Elena Öberg

Ledamot: Alessandra Greco

 


Ledamot: Hasan Durna  


Ledamot: Caroline Radetzky


Ledamot: Jörgen Hedälv

Valberedning:

Monika Nilsson och
Karin Oldegård-Ljunggren

Revisorer:

Görel Fred och
Mårten af Ekenstam

 

 

 

Copyright © FFST 2020-11-26