Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Kontakta oss!

ordforande@ffst.se

 

 


Ordförande: Lisa Koser

 


Kassör: Kari Kamsvåg Magnusson

Ledamot: Susan Hanshoff


Ledamot: Giusi De Santi

  


Ledamot: Elena Öberg


Ledamot: Alessandra Greco

Ledamot: Hasan Durna  

Ledamot: Jörgen Hedälv

 

 

 

 

 

 


Ledamot: Lisa Carlsson

Valberedning:

Monika Nilsson och
Karin Oldegård-Ljunggren

Revisorer:

Görel Fred och
Mårten af Ekenstam

 

   

 

 

 

Copyright © FFST 2021-05-03