Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Välkommen!

Stockholms familjeterapiförening (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm – FFST) är en lokalförening till sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). Vi har funnits i över 30 år och var den första familjeterapiföreningen i Norden. Du blir automatiskt medlem i riksföreningen genom att gå med i FFST.

Föreningen är en intresseförening, som är öppen för alla som vill stödja de systemiska tankarna och familjeterapin. Vi har inga krav på att man ska vara familjeterapeut för att vara med. Tycker du att det systemiska synsättet är något att värna om – bli medlem!

FFST ordnar varje termin ett antal programkvällar med möjlighet att träffa andra medlemmar under trevliga former och ta del av en presentation – ofta i form av Systemcafé, en intervjuform där intressanta personer blir utfrågade inför publik. Vi ordnar också heldagar – Höstens Höjdare – en gång om året, med någon eller några som vi vill lära och inspireras av.

Fyra gånger om året kommer Riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi, där du förutom information om aktiviteter som är på gång också kan läsa om andras sätt att arbeta med det systemiska förhållningssättet eller teoretiska artiklar om systemiskt tänkande. Nu som nättidning

Varmt välkommen som medlem!

    Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Välkommen till systemcafé 23 september 2021 med Kalle Norwald

Kalle Norwald driver egen mottagning med fokus på sexologisk psykoterapi och undervisning för yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete.

Det finns fortfarande plats att delta digitalt via Teams!

Läs mer här
 

Ffst arrangerar en heldag i Stockholm
fredag den 8 oktober med föreläsarna
Rolf Sundet och Egil Øritsland från Norge

Temat för dagen är: Arbeid sammen med familier som "ikke passer inn"– innganger til familieterapifeltet i evidensens tid.

Sker på plats, Hagagatan 48 i Vasastan

Läs mer här

 

Välkommen till workshop del 2 (av 3)
där vi bjudit in Paolo Bertrando och Claudia Lini

Tema: Finding one’s place: Theory and practice of systemic-dialogical therapy

Fredag den 26 november, 2021, kl 9:00–11:30, digitalt

Läs mer här

 

 

FFST bjuder in till fest 26 november 2021 med förbehållet att vi får se hur covid-läget ser ut då (samma dag som vi har haft workshopen med Paolo Bertrando och Claudia Lini).

 

Heldag med Görel Fred 28 januari 2022 i Stockholm.
 

Filmade föreläsningar

Filmade föreläsningar från AAMFT

Den amerikanska föreningen för äktenskaps- och familjeterapi - AAMFT - publicerar en serie föreläsningar att ta del av i corona-tider.
Onlineföreläsningar (amerikansk tid) kan följas direkt, är gratis, men kräver registrering (RSVP). Redan genomförda finns att se som YouTube-klipp på hemsidan. Aktuella föreläsare är Michael D. Yapko och Sue Johnson.

Du hittar AAMFT:s At Home Series här  
 


Systemcafé 12 mars med Karin Oldegård-Ljunggren

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  
 


Höstens höjdare med 23 oktober 2019 med
Ingegerd Wirtberg och Bill Petitt

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  

 

 

  

Vi vill tacka alla deltagare i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018 för att ni bidrog till att göra den till en så intressant, mångsidig och intensiv mötesplats!

Föreläsningspresentationer hittar du här!

Nu även YouTube-filmer

  

 

   Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Copyright © FFST 2021-09-20
Panoramabild: Foto Bengt Carlsson