Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Workshop med Peter Rober i Stockholm 27 maj 2019

Workshop med Peter Rober måndag 27 maj 2019

På rikskonferensen för familjeterapi i Stockholm i oktober 2018 var Peter Rober huvudtalare. Hans föreläsning öppnade hela konferensen. Den var omtyckt och många åhörare har vittnat om den inspiration de fick av att lyssna till honom.

Peter pratade om komplexiteten i familjeterapi och workshopen i maj i år bildar en naturlig utvidgning av Peters framställning. Den utgör en fristående fortsättning för alla som i sitt arbete inspireras av systemisk praktik.

 

Peter Rober, PhD, är klinisk psykolog, familjeterapeut och utbildare i familjeterapi vid Context – Center for marital and family therapy i Leuven i Belgien. Han är samtidigt professor vid The Institute for Family and Sexuality Studies vid Medical school of K.U., Leuven.

 

Peters forskning fokuserar på familjeterapi med barn och på själva terapiprocessen. Särskilt intresse ägnar han hur terapeuten använder sig själv och terapeutens inre samtal.

 

Peter har publicerat ett flertal artiklar i internationella familjeterapitidsskrifter. Sedan 1992 har han föreläst och hållit många workshops runt om i världen. 2017 utkom Peters bok In Therapy Together: Family therapy as a dialogue (Palgrave MacMillan förlag). Peter har mycket att bidra med när det gäller behandling av barn och tonåringar och deras anhöriga i olika kontexter, inte minst i sociala och psykiatriska sammanhang.

 

Workshopen hölls på Lotus Fest & Konferens, och var på lättillgänglig engelska:

In this workshop the person of the therapist is discussed with a focus on the complexity of listening in therapy practice.

Based on research on the therapist’s inner conversation, as well as on the presenter’s clinical experience, a model is proposed that addresses some of the complexities of therapeutic listening. In this model a distinction in listening is metaphorically made between listening with the ears, listening with the eyes and listening with the heart.

Furthermore, it is explained that listening is not only passive receiving of information. Maybe more important is the invitation to speak, the acceptance of hesitations and the management of the dialogical space. Included in this is the invitation to the family members to give feedback about their experiences in the session.

This workshop is practice oriented. Experiential exercises, video clips and case studies will be presented to illustrate the model presented.

Literature: Rober, P. (2017). In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave Mcmillan.

 

.pdf Peter Robers föreläsningsbilder

 

Några bilder från en välbesökt och mycket uppskattad workshop:

 

● Engagerad föreläsare

 

● Belgisk choklad - publikfrieri?!

 

● Övning med rollspel

 

● Reflektionstid bland deltagarna

 

● Demonstrationsmaterial

 

 

Copyright © FFST 2022-10-02