Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Välkommen!

Stockholms familjeterapiförening (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm – FFST) är en lokalförening till sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). Vi har funnits i över 30 år och var den första familjeterapiföreningen i Norden. Du blir automatiskt medlem i riksföreningen genom att gå med i FFST.

Föreningen är en intresseförening, som är öppen för alla som vill stödja de systemiska tankarna och familjeterapin. Vi har inga krav på att man ska vara familjeterapeut för att vara med. Tycker du att det systemiska synsättet är något att värna om – bli medlem!

FFST ordnar varje termin ett antal programkvällar med möjlighet att träffa andra medlemmar under trevliga former och ta del av en presentation – ofta i form av Systemcafé, en intervjuform där intressanta personer blir utfrågade inför publik. Vi ordnar också heldagar – Höstens Höjdare – en gång om året, med någon eller några som vi vill lära och inspireras av.

Fyra gånger om året kommer Riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi, där du förutom information om aktiviteter som är på gång också kan läsa om andras sätt att arbeta med det systemiska förhållningssättet eller teoretiska artiklar om systemiskt tänkande. Nu som nättidning

Varmt välkommen som medlem!

    Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

 

Dags för vårens händelser

Den 16 april deltar vår gäst Katarina Fagerström
som är verksam i Finland

Katarina kommer att tala på temat Strukturer för familjeterapeutiskt kunnande inom barnskyddsarbete i Finland. Katarina driver ett mycket intressant utvecklingsarbete kring ledorden Trygghet, Tydlighet, Transparens och Tillit.

Inbjudan och program
 

Den 7 maj är våra gäster Lena Bergstedt och Emmelie Lund

De är barnombud från verksamheten Unga Station. Lena och Emmelie kommer att dela med sig av arbetet och metoderna på Ung Station.
     Ung Station är en mötesplats för barn, unga och familjer men alltid på barnens villkor. De finns på flera ställen i Stockholm (Järva, Vårberg och Söder) och tillhör Stadsmissionen.
 

After work vårterminen 2020

Vi ses torsdag 23 aprilRival vid Mariatorget. Start från 17:00 och minst två från styrelsen kommer att finnas på plats. Kvällen är öppna både för medlemmar såväl som icke-medlemmar så varmt välkommen att titta förbi, ta en kaffe, ett glas vin, något litet tilltugg eller vad som passar dig.
 


Systemcafé 12 mars med Karin Oldegård-Ljunggren

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  
 


Höstens höjdare med 23 oktober 2019 med
Ingegerd Wirtberg och Bill Petitt

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  

 

 

  

Vi vill tacka alla deltagare i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018 för att ni bidrog till att göra den till en så intressant, mångsidig och intensiv mötesplats!

Föreläsningspresentationer hittar du här!

Nu även YouTube-filmer

  

 

   Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Copyright © FFST 2020-03-26
Panoramabild: Foto Bengt Carlsson