Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

En kritisk granskning av DSM och DSM:s inverkan
på psykiatrin och vårt samhälle

Professor Emeritus Allen Frances, chefredaktör för DSM-IV, kommer till Sverige i mars 2015

Allen Frances är amerikansk psykiater och mest känd för sitt redaktörskap för fjärde versionen av DSM (Diagnostic and Statistical Manual). DSM produceras av APA (The American Psychiatric Association). DSM är en av de två ledande diagnosmanualer som används inom psykiatrin i Sverige och världen.
 

Professor Allen Frances har varit aktiv forskare inom många olika områden såsom diagnosområdena personlighetsstörningar, kronisk depression, ångestsyndrom, schizofreni, AIDS och även inom psykoterapi. Han var professor vid Duke University.
 

Frances har skrivit ett flertal böcker och många artiklar. Han har grundat två tidskrifter The Journal of Personality Disorders och The Journal of Psychiatric Practice. Han driver idag två bloggar, en på Psychiatric Times och en på The Huffington Post.

 

Allen Frances har gått ut offentligt och varit mycket kritiskt till DSM-5. Han har skrivit en bok som publicerades 2013: Saving Normal: An Insider's Revolt Against Out-Of-Control Psychiatric Diagnosis, Dsm-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life.
 

Hans kritik går bland annat ut på att vi sjukdomsförklarar allt mer/allt fler beteenden. I och med detta snävar vi in normalitetsbergreppet radikalt. Vi får en diagnostisk inflation. Allt fler människor definieras som sjuka. Belastningen av våra socialförsäkringssystem ökar och de som lider av allvarliga psykiska bekymmer får svårt att få hjälp.
 

Han menar att läkemedelsbolagen har starka intressen att underblåsa denna process för att sälja mer läkemedel. Detta förstärker överdiagnostiseringen och leder till överbehandling. Han lyfter bland annat upp diagnoserna ADHD och Autism som ökat explosionsartat i många västerländska länder. Allen Frances menar att detta sker på grund av ändrade diagnoskriterier inom DSM i kombination med ekonomiska intressen från läkemedelsbolagen att sälja läkemedel.

Presentation

.pdf Avoiding a Pill Popping Society

Föreläsning 19 mars 2015 i Sverige med professor Allen Frances

Stockholm: 19 mars 2015, 9:30–16:00, Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm,
håller professor Frances en föreläsning för allmänheten i samarbete med FFST i Stockholm med fokus på DSM:s inverkan på psykiatrin och vårt samhälle.
Kostnad: 500:- kr medlemmar, 650:- kr icke medlemmar.
Anmälan görs till genom att sätta in anmälningsavgiften på konto: 61 83 17-2 skriv ditt namn medlem/icke medlem och Frances.
Vid ytterligare frågor: ordforande@ffst.se

  Programmet för utskrift

.pdf Program 19 mars 2015, Ersta konferens

 

Copyright © FFST 2017-04-29