Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna till höstens program!
 

Programkvällarna äger rum på Magelungen, Bondegatan 35.

Entré 100 kr för medlem, 150 kr för övriga.

Minglet börjar kl 18:30 med smörgås, vin, kaffe (ingår i entréavgift).

Själva programmet 19:00–21:00. Alltid på torsdagskvällar.
 

OBS! Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00 dagen för aktuellt systemcafé.

Våra lokaler klarar maximalt 50 personer. Eftersläpp i mån av plats från kl 18:50.

 

Aktuellt

Varmt välkomna till vårens aktiviteter!
Håll utkik här på hemsidan där vi fortlöpande lägger ut mer information.

 

15 februari 2018

Eva Redemo och Marta Nannskog: ”Hur kan vi bidra till ett systemiskt perspektiv i socialtjänsten nu och i framtiden?”. Referat av Johan Wallmark
 

22 mars 2018

OBS! Innan systemcaféet har vi föreningens årsmöte kl 18:00–18:30. Kommer du på årsmötet, är det gratis entré till systemcafékvällen.

 

Eva Edberg, författare och föreläsare, formgivare och illustratör.

Tema: Eva har erfarenhet av att ha vuxit upp i familjehem och temat för kvällen är ”Barns röst i centrum”. Vad innebär det att ha levt i ett annat sammanhang än i sin biologiska familj? Hur kan vi tänka kring syskon som placeras? En kväll med berättelser i fokus och ett samtal kring sammanhangens påverkan i våra liv.

Intervjuare: Lisa Koser
 

I sin debutbok Det ordnar sig, det ordnar sig, berättar Eva utifrån barnets röst, om hur det kan vara att leva i ett familjehem. 2017 kom Eva även ut med boken Adde Adhd – Bästis med fienden som handlar om frågor som rör identitet, dvs hur blir man den man blir?
 

26 april 2018

Monica Hedenbro och Dan Forsström (som nyligen gett ut boken Barnfokuserat familjearbete).

Monica och Dan kommer att tala om Känslan som vägledande kompass i familjearbetet med underrubriken: Hur känslospråket i arbetet med barn och familjer öppnar och integrerar de systemiska och anknytningsorienterade tankarna i förändrande familjearbete.

Monica Hedenbro är leg psykoterapeut, handledare, med.dr och har arbetat med familjer sedan 1974 då Monica blev färdig socionom. Sedan 1986 arbetar /driver hon Hedenbro Institutet där Monica arbetar med terapier, handledning, utbildning och forskning. Intresserad av att göra film och har producerat åtta filmer om barns kommunikation i familjen. Då får man möjlighet att arbeta med mikroskeenden i interaktionen – ett fantastiskt sätt att fånga känslor.

Dan Forsström är familjebehandlare i Stockholms stad och författare till boken Barnfokuserat Familjearbete. Dan har arbetat med barn, föräldrar och familjer sedan 1995. Han är utbildad i både systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi. Dans bok har tillkommit som ett försök att synliggöra och beskriva något av det sociala arbetets verklighet när det utförs genom att arbeta med anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete.


 

17 maj 2018

… inväntar vi svar från tillfrågade gäster!

 

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen

Lisa, Hasan, Susan, Kari, Mette, Elena, Johan, Sun och Micke

 

 

 

 

Copyright © FFST 2018-03-02